Doet uw organisatie wel genoeg met de beschikbare kennis?

Kennisbeheer is — in onze visie — het tegengaan van verspilling van kenniskapitaal.

Hoe doen we dat? Door verborgen kennis naar boven te halen en de mogelijkheid bieden om eenvoudig verder te bouwen op de kennisfundamenten van anderen.

Wat is namelijk vaak het geval bij organisaties?

• Bedrijfskennis is versnipperd

Vaak zie je binnen bedrijven dat kennis over bedrijfsprocessen en regelgeving her en der is verspreid. Het zit in hoofden van mensen, verstopt in MS Office documenten en mailboxen, opgeslagen in databases en Slack berichten. Dit gaat ten koste van de flexibiliteit. Erger nog, het zorgt voor trage besluitvorming en remt innovatie.

• Teamleden praten langs elkaar heen

Medewerkers praten langs elkaar heen vanuit hun eigen perspectief. Miscommunicatie wordt pas laat opgemerkt, waardoor projecten inefficiënt verlopen of zelfs niet succesvol worden afgerond.

• Analyses worden gemaakt in ‘software eilanden’

Informatie- en veranderingsanalyses gemaakt in tekstverwerkers, spreadsheets en tekenprogramma’s (Word, Powerpoint, Visio enz.), zijn niet intelligent genoeg. Er ontbreekt diepere semantiek, overzicht en samenhang, waardoor kennis niet onderling controleerbaar en herbruikbaar wordt.

• Onvoldoende grip op veranderingen

Wanneer organisaties niet snel genoeg kunnen inspelen op veranderingen — buiten én binnen de organisatie — dan resulteert dat in trage besluitvorming en weinig innovatie.

Voorbeeld: Als bij elke wetswijziging een compleet informatiesysteem opnieuw geanalyseerd moet worden, omdat niemand weet waar de bedrijfsregels precies zijn vastgelegd… dan wordt het tijd voor beter kennisbeheer.

Wat is onze oplossing?

We kunnen uw medewerkers de nodige tools en opleidingen geven waardoor ze beter om kunnen gaan met nieuwe kennisdomeinen, aangepaste regelgevingen en wetswijzigingen.

“De SpotHub® methode is dé manier voor bedrijven (in elke sector) om de context, de samenhang, van kennis helder te maken. Zowel binnen een organisatie als tussen organisaties.”

Door uit te gaan van een centrale én toegankelijke begrippenlijst zorgen we ervoor dat mensen praten vanuit dezelfde context. Werken met concrete voorbeelden voorkomt miscommunicatie. Dat zorgt voor een enorme performanceverbetering.

  • CogNIAM
  • SBVR
  • BPMN
  • Procesanalyse
  • Informatieanalyse
  • informatiemodellering
  • Regelgeving
  • Informatie management