In elke onderneming vind je grote hoeveelheden gegevens. In databases, spreadsheets, ERP/CRM systemen en servers.

Maar die gegevens worden vaak niet optimaal gebruikt om inzicht te krijgen in de performance van je bedrijf. Vaak zitten medewerkers te veel tijd in spreadsheets of andere documenten bij elkaar te zoeken om soep te maken van al deze data-brei.

Statusboards zijn een manier om efficiënt om te gaan met deze onontgonnen kennis.

Statusboards geven live inzicht in je bedrijfsperformance, behalen van gestelde doelen of zelfs als extra power-boost voor de motivatie van je team.

Welke problemen lossen Statusboards op?

Symptomen

 • We hebben veel moeite om onze doelstellingen te bereiken
 • Onze klanten krijgen niet het niveau van dienstverlening, dat wijzelf ambiëren
 • We hebben moeite om volgens prioriteiten te werken
 • We komen niet toe aan innovatie en kwaliteitsverbetering
 • We hebben geen zicht op de individuele bijdrage aan het totaalresultaat
 • We worden gemanaged door het werkaanbod in plaats van andersom
 • We hebben moeite onze teams optimaal te motiveren

Resultaat

 • Verbeterde klanttevredenheid
 • Efficiency verbetering van 10 tot 50 procent
 • Sterk verbeterde interne communicatie
 • Verhoogde motivatie en tevredenheid bij medewerkers

Kies je smaak

1. Informerende statusboards

Inzicht in je bedrijf. Direct weten hoeveel producten er vandaag zijn verkocht. Of hoeveel bezoekers je website heeft gehad.

Maar ook inzicht in bepaalde trends die ontstaan in je bedrijfsprocessen en visueel vergelijkingen maken tussen verschillende kengetallen.

2. Prioriterende statusboards

Met prioriterende statusboards zorgen we ervoor dat acties hand in hand gaan met gemaakte afspraken en gestelde doelen.

Vertaald naar jouw bedrijf betekent dit het integraal managen van het nakomen van (complexe) klantafspraken, met name de beschikbaarheid van de geleverde diensten en producten.

3. Motiverende statusboards

Verbeter de prestaties van je team. Hoe? Door game-incentives toe te voegen aan de organisatie en teams. Door middels van virtuele uitdagingen, levels, tokens, badges en leaderboards kunnen we de prestaties onder de streep verhogen. Management kan zelf bepalen welke gamification-stijl voor hun team het beste werkt.


Wat krijg je van ons?

We leveren turn-key oplossingen. Met ander woorden, wij regelen het gehele traject – van de analyse, informatieontsluiting, tot de hardwareinstallatie en het remote beheer van de dashboards.

Na een analyse van uw bedrijfsactiviteiten en -prioriteiten leveren wij u een complete set van software (eventueel met server) die nauwkeurig op uw bedrijf is afgestemd. Wij zorgen voor de installatie en invulling, zodat u direct aan de slag kunt.