“Every informed person needs to know about Bitcoin because it might be one of the world’s most important developments.” – Leon Luow, Nobel Peace prize nominee

Bitcoin begint tot zijn recht te komen als een digitale valuta, maar de blockchain technologie erachter zou te veel groter blijken te kunnen zijn. Blockchain is niet alleen de technologie om digitale financiele transacties vast te leggen, maar het lijkt erop dat blockchain de vijfde ontwrichtend computertrent wordt, na mainframes, pc’s, Internet en sociale netwerken.

Een blockchain is in wezen een publiekelijk grootboek en heeft de potentie een wereldwijde, gedecentraliseerde database te worden voor de registratie, inventarisatie, en de overdracht van verschillende soorten middelen. Niet alleen financiën, maar ook onroerend goed en immateriële activa, zoals stemmen, ‘slimme contracten’, software, medische gegevens en ideeën.

Overal waar vertrouwen nodig is om – zoals het bankwezen, notariële zaken of gezondheidzorg – kan de blockchain ingezet worden om een omgeving te creeëren waar twee partijen een overeenkomst hebben, zonder dat daar een ‘middleman’ tussen komt.

Meer weten over blockchain in jouw organisatie?